submit


Сиз кааласаңыз, четке бул жазуу: көрсөтүңүз сиздин комментарийлер (жаман которуу, аныктоо, экинчи нускасы). Колдонгула сөздүк Французско-коркунучунда-авариялык абалда турат-Отворот үчүн которулсун мышык, жана башка көп сөздөрдү. Сиз аяктоо которуу чата сунушталган Француз-Араб, глядя башка адистештирилген атайы сөздүктөрдү нарын которуу деген сөздөрдөн

About